April Fool’s Day

Sa bilis ng oras, ngayon ko lang naalala ang April Fools day.  Sabi nila, ito daw ang araw kung saan maraming mga kalokohan na ginagawa.  Hindi naman ito holiday sa Pilipinas at ibang bansa.  Pero, ngayong araw na ito ay parang wala namang pinag-kaiba sa ibang araw ko. Minsan nga naiisip ko yung ibang araw, yun pa ang dapat tawaging April Fools Day.  May mga araw kasi na ang mga nangyayari ay parang gawa ng isang may kalokohan sa buhay. Isang pagbibiro ng  panahon. Isang biro ng tadhana.

Laging sinasabi na kapag ikaw raw ay biniro na naging dahilan ng iyong pagkakadapa ay muli mong pulutin ang iyong sarili at dali-dali kang bumangon. Tuwing madadapa ka dapat ay lagi kang handang bumangon.  Ang buhay kung minsan ay isang biro. Napakaraming pagsubok na dapat lagpasan. Pero biro man o hindi, dapat laging may pagbangon. Ganun lang kasi ang buhay, isang pag-ikot lang. Sabi nga gulong ng palad. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim.  Isipin na lang na lahat ng biro at kalokohan ay may katapusan.

Ang April Fool’s day  pwede bang ihalintulad sa Friday the 13th? Yung ay isang araw kung saan ay sinasabi nilang hindi daw swerte. Hindi ako dito naniniwala. Walang araw na hindi swerte na nilikha ng ating panginoon.  Lahat ng araw na ginawa ng Diyos upang mabigyan ang tao ng pagkakataong gumawa ng mabuti at pag-sisihan ang kanilang mga kasalanan. Lahat ng araw ay isang bagong pag-asa.  Lahat ng araw ay isang pagkakataon sa ating lahat upang mag-bago sa ikabubuti. Walang April Fools day o Friday the 13th. Ang ikagaganda ng  bawat araw ay nasa tao.

Minsan, itinatanong ko bakit may mga taong lapitin ng swerte? At mayroon namang iba na parang napakalayo ng swerte. Totoo kayang ang kapalaran natin ay nakaguhit na sa ating mga palad? Sumagi bigla sa isipan ko ang sinasabing “free will” at “destiny”. Ang ibang tao naniniwala na  ang kinahihinatnan ng buhay  ay dahil sa ating free will o iyung  resulta ng ating kilos at gawa. Resulta ng ating sariling pagsisikap at pag-pupunyagi. Ibig sabihin nasa tao lang o lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao – siya rin mismo ang dahilan. Siya rin mismo ang may gawa. Mayroon kalayaan at kakayahan ang isang tao upang baguhin ang kanyang kalagayan.

Ang ibang nakakausap ko naman naniniwala na ang buhay natin ay naaayon sa ating destiny. Kung baga, nakaplano na sa itaas ang ating magiging buhay sa mundong ibabaw.  Parang ang sinasabi ay ang tao ay parte ng isang napalakalaking plano ng lumikha sa atin. Kung anuman ang mangyayari sa ating buhay o ating kahihinatnan ay hindi nakadepende sa ating mga sarili.

Sa ating pakikibaka sa buhay ay totoo ngang may mga bagay na nagaganap sa ating buhay na wala tayong kontrol.  Minsan, may nakikilala kang isang tao na parang biglang sumulpot na lang sa kawalan ngunit sya pala ang magiging katuwang mo habang buhay. May mga pagkakataon namang parang laging nariyan ang hadlang upang di mo magawa ang isang bagay. Ang tanong nga minsan – mayroon ba talagang tao na “destined” maging Presidente ng isang bansa?  Meron bang isa sa atin na destined para gawin ang isang bagay?

Sa paglipas ng oras, mas nagiging masalimuot  ang aking pananaw. Higit kong naiisip na  ang buhay ay hindi isang biro. Ito ay isang seryosong pakikipagsapalaran. Isang pakikipaglaban sa lahat ng uri ng hamon. Tuwing madadapa, nararapat bumangon. Hindi dapat pansinin ang sinasabi ng iba.  Ang buhay kahit isang seryosong pakikipagsapalaran ay hindi dapat seryosohin.  May nabasa nga ako na “you should not take life seriously  because no one came out of it alive”.  Bakit mo seseryosohin ang buhay samantalang lahat naman tayo para matakasan ang buhay ay dapat muna tayong mamatay?  Sabi nga nila, “live life to the fullest”.

April Fools day ang April 1. Isang araw ng pagbibiro. Isang araw ng pag-gawa ng kalokohan.  Matagal na raw na tradisyon ito. Noong unang panahon pa. Kung pwede lang sana magkaroon din ng araw para  sa isang pagseseryoso kung saan maaring balangkasin ang kinahihitnan nating mga tao.  Ang buhay kasi paikot-ikot lang. Isang paikot-ikot na paglalakbay. Ikaw ay ipapanganak, bibinyagan, mag-aaral, ikakasal, trabaho, hiwalay at doon sa hukay. Hindi siguradong mangyayari ang iba pero sigurado yung panganak at libing. 

Kung pakiramdam natin na ang bawat araw sa ating mundo ay parang April Fools day at lagi na lang na may nagbibiro sa atin,  ang dapat gawin ay ang magdasal.  Dasal pa rin ang pinakamabisang paraan para labanan ang lahat ng di magagandang bagay at lahat ng uri ng biro sa ating pakikipagsapalaran sa mundong ito.

This entry was published on April 1, 2011 at 4:49 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: