Tree Top Adventure, Subic

Mag- tatanghali na ng marating ko ang Tree Top Adventure sa Subic (Tel. Nos. 047-2529425/0920-6288740). Hindi ko alam kung magpapasalamat ako dahil kainitan ng araw noon. Nakita ko na marami naman akong kasabay na susubok sa adventure na ito kaya kahit  mataas ang sikat ng araw ay hindi na ako nag-atubili na tumuloy. Napansin ko naman na may natural na masisilungan  mula sa mga nakatalukbong na mga punong nagbibigay lilim sa mga namamasyal. Pero, maalinsangan pa rin talaga. Walang hangin  na umiihip at ang init ay kakaiba na pumapaso kapag tumatapat ang sikat ng araw sa iyong balat.  Meron ngang nagsabi roon na ang init raw ngayon ay grabe kumpare sa noong mga nakaraang taon. Siguro epekto na ito ng tinawag na “climate change”.  Ang pasalamat ko lang ay na-preserve ang Subic mula sa mga mapangahas at walang konsensyang mga illegal loggers. Minsan naiisip ko na isang mabuting dinulot ng mahabang panahong nasa kamay ng mga kano ang Subic ay napangalagaan ang kalikasan sa palibot nito.

Nakakatuwa talagang pagmasdan ang mga naglalakihang mga puno sa canopy walk. Ang kanilang mayayabong na mga sanga at berdeng mga dahon ay isang tanawin na sana ay makita rin ng mga susunod na henerasyon. Kaya lang, alam nating lahat na unti-unti ng nakakalbo ang ating mga kabundukan. Ang ating mga kagubatan ay patuloy na pinagsasamantalahan at walang habas na sinisira ang kanyang natural na ganda. Sana matigil na ang kasakiman nating mga tao at lagi sanang isaisip na ang kalikasan ay ipinahiram lamang sa atin ng Diyos.

Ang dagdag kong panalangin ay sana ang Subic ay patuloy na mapangalagaan at maprotektahan. Nakita ko nga sa mga pictures sa internet na makikita sa gubat na ito ang “pikoy” o ang “blue naped parrot” na malapit ng maubos.  Bukod sa parrot na ito ay alam kong marami pa ring mga hayop, ibon at ibat-ibang uri ng insekto na nabubuhay at umaasa sa kagubatan ng Subic.  Dito nga lang ako nakakakita ng napakaraming mga unggoy na malaya at mga paniking nakukumpol sa isang mataas na puno.  Na obserbahan ko lang na sa bawat pagbalik ko sa lugar na ito ay napapansin kong paunti ng paunti rin ang mga unggoy at paniki na nakikita ko sa paligid. Minsan nga, noong pumunta ako sa “Bat Kingdom”  ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang mga paniki.  Nang magtanong ako kung bakit wala ang-kumpol kumpol ng paniki na dati kong nakikita tuwing bumibisita ako sa lugar na iyon ay may nagsabi sa akin na nagkataon na di panahon ng mga paniki.  Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang aking narinig.  Ang sumagi sa isipan ko ay marahil ang mga paniki ay nilisan na ang lugar dahil nawala na ang kanilang kinagisnang katahimikan at mayabong na kagubatan.

Madaling makita ang Treetop Adventure dahil kitang-kita sa daan ang paskil ng tarpaulin na nag-aanyayang subukan ang karanasang  ito.  Mula sa entrance ng Subic ay diretso lang at kakaliwa pagdating sa dulo.  Ang daan tungo sa adventure na ito ay siya ring daang tatahakin papunta sa Crown Peak Hotel at Ocean Adventure.

Ang entrance fee ay nagsisimula sa P 400.00 +. Masasabi ko na sulit naman ang bayad sa kakaibang adventure na ito. Mula sa paglakad sa itaas ng “canopy” o ibabaw ng gubat at makita ang malawak na mga kakahuyan na kahit panandalian ay madama ang karanasan na mabuhay sa gitna ng berdeng gubat ay tiyak na hindi pagsisisihan ang adventure na ito. Kailangan lang ay malakas ang iyong loob at kaya pa ng tuhod ang  mahabang lakaran na kaakibat upang makompleto ang tinatawag nilang canopy ride, silver surfer, free fall, trekking at marami pang ibang adventure na maaring pag-pilian.

Sa trekking sa baba ng gubat ay gagabayan ka ng kapatid nating aeta na magtuturo sa iyo ng ibat -ibang impormasyon ukol sa mga halaman at mga punongkahoy na matatagpuan sa gubat. Magkakaroon ka rin ng kaalaman sa tinatawag nilang “jungle survival” o kung paano mabuhay sa kagubatan. Mayroon “vine” na kapag pinutol ay maaaring inumin ang tubig sa loob nito. Ipinakita ito ng aming “guide” at kanyang ipinaliwanag ang kahalagahan na makilala ang uri ng halaman na ito upang maibsan ang pag-kauhaw sa gitna ng kagubatan. Bukod dito ay ipinakita rin nya ang pag-gawa ng apoy mula sa  kusot ng kawayan ng walang gamit na posporo o lighter. Ang paglikha ng apoy ay isang  dapat matutunan  upang mabuhay sa loob ng kagubatan.

Isa sa hindi malilimutang bahagi ng adventure na ito  ay iyong magpapatihulog ka mula sa isang mataas na puno o iyong “tree drop”. Kapag matatakutin ka sa mga matataas na lugar, isa itong magandang paraan para labanan at matalo ang iyong takot at kaba. Face your fear  sabi nga nila. Matapos masubukan ang tree drop ay tiyak na lalakas ang iyong loob na harapin ang ibat-ibang pagsubok ng buhay.

Maganda pasyalan ang lugar na ito lalo na sa mga balikbayan at mga kabataan. Isang kakaibang adventure na mararanasan lang sa Subic. Inuulit ko lang na sana ay patuloy na mapangalagaan at maprotektahan ang kayamanang ito. Napakasarap makakita ng isang luntian, mayabong at makapal na kagubatan. (My pics/ April 2011)

This entry was published on August 6, 2011 at 8:15 am. It’s filed under travel and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: