tungkol

Ito ay payak na pagsasalarawan, paghihimay at paglalahad  ng buhay at batas dito sa bayang Pilipinas.

…mula po sa inyong lingkod na si JOHN DIKIMAN CABURYONG – isang katulad nyo ring ordinaryong Pilipino.

.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: